Operatory

  Wysyłając zapytanie można użyć jednego z trzech zdefiniowanych operatorów: Oraz, Lub, Obok. Wybranie operatora Oraz definiuje zapytanie, w którym żąda się by wszystkie słowa kluczowe formularza występowały na tej samej stronie WWW.
  Wybranie operatora
Lub definiuje z kolei zapytanie żądające by przynajmniej jedno ze słów kluczowych formularza występowało na stronie WWW.
  Operator
Obok definiuje zapytanie podobne do zapytanie z użyciem operatora Oraz z tą różnicą, że w przypadku operatora Obok żąda się by wszystkie słowa kluczowe formularza znajdowały się w tym samym wierszu strony WWW.

  Przykład wykorzystania operatorów został przedstawiony przy omawianiu
dopasowania dokładnego .


Powrót do formularza