Pomoc

  Aby wypełnić poprawnie formularz należy w polu formularza wprowadzić słowa kluczowe. Liczba słów kluczowych jest ograniczona do pięciu o łącznej długości 200 znaków.
  Po wprowadzeniu słów kluczowych należy wybrać jeden z operatorów. Domyślnie ustawiony jest operator
Oraz.
  Po takim zdefiniowaniu zapytania można nacisnąć przycisk
Wyślij zapytanie lub w przypadku rezygnacji nacisnąć przycisk Wyczyść formularz.

 


Powrót do formularza