Dopasowanie przybliżone

   Zawartość wyszukanej strony WWW, której odnośnik został umieszczony w odpowiedzi, mieści w sobie słowa, które są podobne do słów kluczowych wprowadzonych do pola formularza. Podobieństwo to polega na tym, że dla zapytania:

Drukarka wierszowa

zostaną wyszukane te strony WWW, które zawierają słowa, których 75% początkowych liter jest identyczna z literami danego słowa kluczowego zapytania. Tak więc dla słowa kluczowego drukarka słowem przybliżonym będzie drukarkońcówka, a dla słowa kluczowego wierszowa słowo wierszokońcówka. Gdzie końcówka jest dowolnym ciągiem znaków.
  Słowami przybliżonymi dla słowa kluczowego
drukarka mogą być np.: drukarki, drukarkach, drukarkami, a dla słowa kluczowego wierszowa słowa : wierszowe, wierszowymi, wierszowej.

Uwaga : W przypadku słów o nieregularnej deklinacji tematu należy liczyć się z nieodnalezieniem słów przybliżonych, na przykład dla słowa kluczowego dół nie zostaną odnalezione słowa dołem, dołami. W takim przypadku należy zadać zapytanie zawierające słowo kluczowe ze zmianą tematyczną. Dla opisanego przykłady jest to słowo doły.
Podobnie jak w przypadku
dopasowania dokładnego wielkości liter nie są uwzględniane.


Powrót do formularza